Rezultate: Conferința Științifică de Cercetare-Dezvoltare cu participare internațională „Cunoașterea pentru dezvoltarea sistemelor de energie regenerabilă”, Pitești, 27-28 martie 2015

Universitatea din Pitești, Departamentul de Ingineria  Mediului și Ştiinţe Inginereşti Aplicate, Laboratorul  de Tehnologii pentru Energie Regenerabilă, împreună cu  Fundaţia pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC), Editura Free Mind Publishing, The Journal of Economics and Technologies Knowledge  au organizat  Conferința Științifică de Cercetare-Dezvoltare cu participare internațională „Cunoașterea pentru dezvoltarea sistemelor de energie regenerabilă”, Pitești, 27-28 martie 2015.

Programul și  Secțiunile manifestării  au beneficiat de Conferința finală-sinteză, care a  avut loc Vineri,  27 martie 2015, ora 10.00, în  Amfiteatrul specializării Biologie, în sediul principal al Univeristății din Pitești.  Deschiderea evenimentului și alocuțiunea oficială a aparținut Conf.univ.dr.ing. Benedict OPRESCU,  decan al Facultății de Științe, care împreună cu Conf.univ.dr.Daniela GIOSANU au subliniat importanța științifică a manifestării. Prof.univ.dr. Ionel DIDEA, Rector al Universității din Pitești, a confirmat relevanța preocupării mediului academic, universitar, angajamentul cadrelor didactice, doctoranzilor și masteranzilor în munca de cercetare-dezvoltare, pentru creșterea vizibilității și prestigiului instituției de îvățământ superior din această parte a țării. Universitatea din Pitești își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, economice și sociale, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane.
Universitatea din Pitești reprezintă o parte integrantă a comunității academice internaționale, împărtășind crezul în aceleași valori morale, educaționale, științifice și culturale. În condițiile fenomenului de globalizare, Universitatea din Pitești este preocupată de întărirea participării la schimbul internațional de valori, iar ca urmare a prestigiului de care se bucură, actualmente există programe de colaborare cu  universități din  întraga lume. În alocuțiunile lor în cadrul Conferinței, Prof.univ.dr.Mihai BRĂSLAȘU, Prorector al Univerității din Pitești și Prof.univ.dr.Ion IORGA-SIMAN  au subliniat aspecte referitoare la sustenabilitatea mediului, energia regenerabilă,- rolul său contributiv în dezvoltarea durabilă, prin cunoaștere teoretică și practică avansată în domeniu, iar Conf.univ.dr Dumitru CHIRLEȘAN a  marcat unele idei legate de modul cum să se instituie managementul eficient al Cercetării-Dezvoltării în domeniul energiei regenerabile, scrierea și aplicarea pentru competiție a Proiectelor susținute prin fonduri structurale  europene. Lect.univ.dr.ing.Nicolae Cicerone MARINESCU, responsabil al  Laboratorului de Tehnologii pentru Energie Regenerabilă, a oferit elemente de sinteză privind realizările în domeniu la Universitatea din Pitești.
Prezentarea lucrărilor înregistrate la Conferință s-a concretizat în expuneri-sinteze în Secţiunea I:  Securitatea mediului şi mediul de securitate; Secţiunea a II-a:  Tendinţe actuale pentru sistemele de energii neconvenţionale; Secţiunea a III-a: Prezent și perspective pentru energia regenerabilă.

Datele  Sinteză privind  Conferința Științifică de Cercetare-Dezvoltare cu participare internațională „Cunoașterea pentru dezvoltarea sistemelor de energie regenerabilă”, Pitești, 27-28 martie 2015, sunt următoarele:

 • Numărul  total de lucrări înregistrate la Conferință: 60/(55) din care, 55 din România, iar  5 lucrări din 5 țări din străinătate (SUA, Australia, Elveția,  Ucraina, Republica Moldova).
 • Numărul de lucrări în Limba engleză este  23  iar în Limba română 37.
 • Numărul total al autorilor este 131/(114), din care 38  au statut de doctoranzi; 63 sunt ingineri;  16 economiști; 5 juriști;  57 alte specializări.
 • Autorii după grade didactice universitare sunt:  15 profesori universitari, 13 conferențiari universitari, 4 lectori/șefi lucrări universitari, 11 asistenți universitari.
 • Numărul total de universități din care provin autorii și lucrările lor este 26, din care 5 din străinătate, (Universitatea din Piteşti, Universitatea din Petroșani, Academia de Înalte Studii Militare Carol I  București/Colegiul Național de Apărare, Metropolitan College of New York, USA.,  Academia Română, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca,  Intl. College of Heimatschutz, Switzerland, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea din  București, Universitatea Spiru Haret București, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Constantin Brâncuși Tg. Jiu, ULIM Chișinău, Republica Moldova, Universitatea Valahia din Târgoviște,  Victoria University of  Melbourne, Australia, Academia de Studii Economice București, Universitatea Maritimă din  Constanța, National Technical University  “Kharkov Polytechnic Institute”, Ukraine, Universitatea Aurel Vlaicu  din  Arad, Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Tehnică de Construcții București,  Universitatea de Nord din Baia Mare, Universitatea Hyperion din București, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Banatul din  Timișoara).
 • Numărul total  al autorilor din Universitatea din Pitești este de 24.

La  Conferinţă au fost invitate să participe persoane din mediul universitar, academic, cadre didactice universitare, de cercetare-dezvoltare, elaboratori de strategii şi tactici economice, tehnologice, manageriale, studenţi și masteranzi, oameni de ştiinţă şi cultură,  oameni de afaceri, practicieni din firme, instituţii, organizaţii ș.a.   Articolele/comunicările care îndeplinesc nivel calitativ superior şi s-au dovedit originale, inovative, sunt publicate, succesiv,  în The Journal of Economics and Technologies Knowledge, respectiv în Revista pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere.

Website:  www.fdbc.eu, www.upit.ro

E-mail: publicatii@e-editura.ro

 

Conferinta Stiintifica de Cercetare-Dezvoltare cu participare internationala „Cunoasterea pentru dezvoltarea sistemelor de energie regenerabila”, Editia I, Pitesti, 27-28 martie 2015

UNIVERSITATEA DIN PITESTI

Facultatea de Stiinţe
Departamentul de Ingineria Mediului si Stiințe Ingineresti Aplicate
impreuna cu
Fundaţia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoaştere (FDBC),
Editura Free Mind Publishing,
The Journal of Economics and Technologies Knowledge

organizeaza

Conferinta Stiintifica de Cercetare-Dezvoltare cu participare internationala
„Cunoasterea pentru dezvoltarea sistemelor de energie regenerabila”,
Editia I, Pitesti, 27-28 martie 2015

eco-friendly-spending-the-fundamentals-of-renewable-energy-2122x1415

Online: www.fdbc.eu

Fundaţia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoaştere (FDBC) (www.fdbc.eu) iniţiaza, sprijina şi organizeaza cercetari şi experimente doctorale, informationale, educationale, productiv-economice, industriale şi sociale, manifestari ştiinţifice, dezbateri pe probleme majore ale societaţii, ale cercetarii-dezvoltarii cu participarea cadrelor didactice, a studentilor, masteranzilor, doctoranzilor, a specialiştilor din universitati, a reprezentanţilor organizaţiilor sociale şi ai asociaţiilor profesionale, precum şi a unor organisme guvernamentale nationale şi a celor internaţionale, folosind cunoasterea ca resursa fundamentala de dezvoltare.

Preliminarii contextuale

Tendinţe şi realizari in Romania şi pe plan mondial pentru folosirea energiei solare

Unul din cele mai ambiţioase proiecte, denumit Desertec, de folosire a energiei solare pe plan mondial il reprezinta campul de oglinzi din Deşertul Sahara (4 mld. euro). Razele de soare captate de mii de oglinzi vor fi folosite la punerea in operaţionalitate a turbinelor cu aburi, care la randul lor produc energie electrica transportata printr-o reţea complexa in Europa, Orientul Mijlociu şi Nordul Africii.
Grupul de companii din Germania – iniţiator al proiectului, mizeaza pe poziţio-narea Europei pe locul intai in lupta impotriva incalzirii globale, evitandu-se emisiile de gaze cu efect de sera. Acest proiect poate asigura 15% din energia necesara Europei, termenul sau de ajungere la capacitatea propusa fiind anul 2050. In august 2009 in Germania a fost inaugurat la Sud de Berlin cel mai mare parc solar din aceasta ţara (pe 162 ha) şi al doilea din lume. Complexul Lieberose produce 53MW pe an energie de provenienţa solara.
In Maroc sunt identificate deja zonele in care oglinzile curbate pot fi instalate, fiind asigurat necesarul de apa pentru curaţirea acestora, iar Algeria (compania Cevital) ca deţinatoare a celei mai mari porţiuni de deşert este inscrisa in cursa de punere in practica a proiectului.

Tehnologia Solar Trust of America LLC foloseşte oglinzi parabolice pentru a concentra caldura soarelui. Energia solara concentrata (CSP) revine dintr-o noua centrala in construcţie, in sud-vestul SUA. In SUA este in funcţiune, in premiera, o centrala solara cu turn (Lancaster, California, dezvoltata de compania eSolar), aceasta reprezentand un pas semnificativ in introducerea tehnologiei termale performante cu ajutorul energiei solare. Centrala solara foloseşte 24000 de oglinzi care capteaza energia solara şi o direcţioneaza catre un turn, incalzind apa pentru crearea aburului şi, in continuare, procedandu-se la generarea a 5MW energie verde care alimenteaza 4000 de locuinţe urbane. Compania americana First Solar Inc este cel mai mare producator de celule solare, cu o capacitate de peste 1GW, urmata de compania germana Q–Cells A.G., respectiv de grupul chinez Suntech Power Holdings Co. Ltd.
In India se preconizeaza investirea in urmatorii 30 de ani a sumei de cca 13 mld. Euro in sectorul energiei solare. In anul 2009 in India s-au produs 51MW din surse solare, in anul 2050 se va ajunge la nivelul de 200.000MW. India realizeaza doar 0,1% din energia solara produsa in lume, insa este al patrulea producator mondial de energie eoliana. In anul 2020 India ar urma sa acopere 8,3% din consumul de energie electrica cu energie produsa in centralele solare.
Pe plan mondial, in medie se instaleaza 22–25GW/an in sisteme de obţinere a energiei solare. Statisticile arata ca 80% din total energie necesara pentru consum in societaţile industriale dezvoltate (vestice) se regaseşte in incalzirea/racirea cladirilor şi pentru asigurarea punerii in mişcare a mijloacelor de transport de tip autovehicule, trenuri, avioane ş.a.
Islanda este lider mondial in privinţa folosirii energiei regenerabile. Resursele sale abundente din categoria celor hidro şi geotermale determina ca 99% din energia electrica a ţarii sa revina din surse regenerabile.
Danemarca are intaietate in privinţa utilizarii energiei eoliene, avand cea mai ridicata producţie de energie pe cap de locuitor din folosirea vantului.
Israel deţine locul intai in lume la folosirea instalaţiilor solare pentru asigurarea apei incalzite in locuinţe.
In luna aprilie 2009 Consiliul Uniunii Europene a primit raportul legislativului european potrivit caruia in termen de 10 ani (pana in 2019) toate cladirile nou construite vor trebui sa produca atata energie cat consuma. O astfel de Directiva este contributiva fundamental la formalizarea unei strategii/vi¬ziuni clare, nete in privinţa operaţionalizarii de acţiuni şi masuri pentru soluţionarea problemei energiei la nivel european, context in care se remarca rolul participativ, de raspundere directa a Romaniei ca ţara componenta a UE. Cerinţa programatica de mai sus este „revoluţionara” din perspectiva pragma-tica/practica, insa in egala masura, latura ştiinţifica de fundamentare şi de asigurare a cunoaşterii inovative in domeniu joaca rol hotarator in atingerea obiectivului propus/impus.
Aspectul auto-asigurarii energiei de catre cladiri este imperativ şi aplicabil tuturor cladirilor, indiferent de tipul de proprietate (privata sau publica). Apreciem ca, in esenţa, este vorba de o adevarata „revoluţie energetica a cladirilor”.
Statisticile concrete arata ca din consumul total de energie al UE cladirile operaţio-na¬lizeaza 40%. Un astfel de nivel de consum impune, prioritar a) reducerea sau b) inlo-cuirea cantitaţii energetice din surse definitiv consumabile ce cele din categoria resurselor regenerabile, din randul carora energia solara are intaietate. Acţionand asupra energeticii sistemului cladirilor se infaptuieşte transpunerea in practica a componentei strategice de reducere generala a dependenţei energetice a UE, inclusiv a Romaniei. Cadrul legislativ şi sistemul de ansamblu de funcţionare a demersului strategic de mai sus vizeaza operaţionalizari pe durata a 10 ani (2009/10 – 2019/20).
Cladirile care produc energie provin infrastructural din: 1) cladirile actuale/vechi (su-puse ameliorarilor/imbunataţirilor performanţelor energetice) şi 2) cladirile noi (con¬struite sub cerinţele de auto-producere/reproducere energetica). Ca atare, in cazul cladirilor vechi, potrivit cerinţelor Directivei de referinţa, pentru orice edificiu asupra careia se deruleaza operaţiuni de modernizare a mai mult de 25% din suprafaţa acesteia, iar costurile totale ale renovarii reprezinta cel puţin 20% din valoarea cladirii, este obligatorie luarea in calcul a eficentizarii energetice. Diferite studii ale unor organizaţii antreprenoriale indica nivelul investiţional mediu de 30.000–50.000 euro pentru renovarea unei cladiri care, in final, sa dobandeasca statutul de producator de energie, cel puţin la nivelul la care se situeaza consumul sau, propriu pentru incalzire.
Pe de alta parte, in aprecierea noastra este hotaratoare reconsiderarea aliniamentelor de concentrare a atenţiei asupra trecerii la tehnicile de racire pasiva. Creşterea performanţelor qtermice ale cladirilor pe timp de vara este imperios necesara, prin imbunataţirea microclimatului din proximitaţile cladirilor şi a condiţiilor de interior, prin racire pasiva. Aceasta concepţie este premergatoare deciziei de renunţare la folosirea aparatelor de aer condiţionat. De altfel, mulţimea de sisteme de climatizare aflate in funcţiune in orele de varf, inclusiv in Romania, genereaza stari de dezechilibru in bilanţurile energetice naţionale, conducand la creşterea costului electricitaţii.
Aspectul pragmatic al declanşarii şi derularii revoluţiei energetice a cladirilor este legat de modalitaţile de susţinere financiara a demersurilor tehnice, tehnologice şi conceptuale efective in privinţa atingerii dezideratului ca fiecare cladire sa produca cel puţin atata energie cat consuma. De importanţa covarşitoare se dovedeşte instituirea certificatului de performanţa energetica a cladirii. Inchirierea, vanzarea, renovarea ş.a. oricarei cladiri pot avea legitimitate pe baza certificatului de performanţa energetica.
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (Consiliul Mondial al Afacerilor pentru Dezvoltare Durabila) arata ca oportunitatea aparuta prin prin deru¬larea revoluţiei energetice a cladirilor mobilizeaza resurse investiţionale de peste 1000 de mld. USD. Cladirile eficiente din punct de vedere energetic se regasesc şi in parteneriatul public-privat in domeniul Cercetare-Industrie, pentru care Comisia Europeana a prevazut bugetul de 1 mld. euro pentru „tehnologii energetice verzi”, curate, precum cele bazate pe energia solara. Construcţiile asigura mai mult de 10% din Produsul Intern Brut al UE, prin cele peste 2,7 milioane de intreprinderi din domeniu, din randul carora 95% sunt intreprinderi mici şi mijlocii.
Rata de construcţie a cladirilor noi in UE este de cca. 1,5–2% anual. In Uniunea Europeana exista peste 160 milioane de cladiri. In domeniul construcţiilor, in arealul european unit exista cca 32 milioane de angajaţi direct sau indirect, in intreprinderi mari, mijlocii şi mici. Casele şi cladirile din UE şi din Romania genereaza cca 36% CO2 şi cca 50% din emisiile de carbon neacoperite de scheme de tranzacţionare.
Pana in anul 2020 sectorul construcţiilor in UE ar trebui sa asigure reducerea consumului a 165 milioane tone de echivalent petrol. In paralel, din surse de energie regenerabila, pana in anul 2020, in UE trebuie asigurat un aport de energie regenerabila de cel puţin 50 milioane tone echivalent petrol – energie. Cercetarea pentru tehnologii cheie asigura dezvoltarea industriei competitive in sistemul construcţiilor, bazata pe eficientizarea energetica.
Cladirea autonoma din punct de vedere energetic marcheaza procuparile generale de cercetare – dezvoltare pentru inscrierea in transpunerile practice ale strategiei de introducere pe scara larga a utilizarii surselor de energie regenerabila, inclusiv a surselor solare.
In context, este vizibila legitimitatea, motivaţiile şi justificarile abordarii in lucrarea de faţa a cercetarilor contributive privind aplicaţii ale energiei solare la imbunataţirea regimului termic al cladirilor.

Programul si Sectiunile Conferintei

Vineri 27 martie 2015
0ra 10.00/ Amfiteatrul Facultatii de Stiinte
• Deschiderea evenimentului. Alocutiuni oficiale.
• Informare: Tema energiei regenerabile la Universitatea din Pitesti. Prespective in domeniu. Raport-Sinteza din partea Departamentului de Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate, Facultatea de Stiinte din Universitatea din Pitesti.
• Dezbatere. Tema: Energia regenerabila- rolul sau contributiv in dezvoltarea durabila, prin cunoastere teoretica si practica avansata in domeniu. Studiu de caz /Raport al Responsabilului Laboratorului de Tehnologii pentru Energie Regenerabila
• Dezbatere metodologica cu participantii din tara si strainatate, cu invitatii, studentii, masteranzii, doctoranzii si cadrele didactice universitare: Cum sa se formalizeze managementul eficient al Cercetarii-Dezvoltarii in domeniul energiei regenerabile, scrierea si aplicarea pentru competitie a Proiectelor prin fonduri structurale europene?
• Lansari de carte/ intampinare-semnal: Management Doxastic (Autor: Prof.univ.dr.ing. Ioan Gaf-Deac)
• Lansare de intampinare: The Journal of Economics and Technologies Knowledge (Free Mind Publisher, Fundaţia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoaştere)

0ra 12.00/ Amfiteatrul Facultatii de Stiinte/ Sali de expunere
Secţiunea I: Securitatea mediului şi mediul de securitate (Expuneri-sinteze coordonate de Facultatea de Stiinte)
Tematica Sectiunii:
• Distribuţia resurselor de energie a radiaţiilor solare pe teritoriul Romaniei
• Elemente de construcţie arhitecturala cu rol de captare sau inmagazinare a energiei solare
• Eco-tehnologizarea arhitecturala şi regimul termosolar in construcţii
• Elemente de construcţie arhitecturala cu rol de captare sau inmagazinare a energiei solare
Secţiunea a II-a: Tendinţe actuale pentru sistemele de energii neconvenţionale(Expuneri-sinteze coordonate de Facultatea de Stiinte)
Tematica Sectiunii:
• Creşterea integrarii in procesele de utilizare a resurselor de energie solara pentru imbunataţirea regimului termic in cladiri
• Transformarea elementelor arhitecturale clasice in elemente arhitecturale de captare şi stocare a energiei solare
• Bazele regimului termic cvasi-principial regenerativ in cladiri folosind energia solara
Secţiunea a III-a: Prezent si perspective pentru energia regenerabila (Expuneri-sinteze coordonate de Facultatea de Stiinte)
Tematica Sectiunii:
• Noi exprimari ale confortului tehnic şi termic in cladiri
• Izolarea echilibrata a cladirii pentru menţinerea unui regim termic de confort convenţional favorabil
• Cercetari privind creşterea randamentului captarii energiei solare in panouri solare de tip termopan

Aliniamentul final al Conferintei:
• Statistica, sinteza, rezultatele Conferintei.
• Informare adresata MEN referitoare la rezultatele si propunerile reiesite din lucrarile Conferintei.
• Programul Editiei a II-a a Conferintei.

Sambata 28 martie 2015
Ora 10.00/ Departamentul de Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate/ Laboratorul de Tehnologii pentru Energie Regenerabila.
• Discutii finale, propuneri, idei de dezvoltare, tutoriat.

PARTICIPANŢI. Sunt invitaţi sa transmita lucrari ştiinţifice (articole, comunicari) toţi cei interesaţi de cunoaşterea energetica, economica, tehnologica şi manageriala din toate aliniamentele ştiinţifice, din cele mai variate domenii ingineresti si economice. Este apreciata viziunea curajoasa sistemica, inter-, pluri-, multi şi transdisciplinara asupra oricarui subiect/tema tratata. In mod cu totul semnificativ este apreciata originalitatea, inovativitatea, noutatea de ruptura, neconvenţionalitatea ideilor avansate şi a rezultatelor obţinute din cercetari teoretice, fundamentale, metodologice, experimentale şi practice cu potenţial de generalizare.
LUCRARILE (ARTICOLE, COMUNICARI). Fiecareautor este invitat a elabora şi participa la aceasta manifestare-eveniment cu 1-2 lucrari. Conducatorii ştiinţifici de doctorat au o buna ocazie de a mobiliza doctoranzii pentru implicarea activa a acestora in participarea la acest eveniment folositor metodologic şi instrucţional. In egala masura, doctoranzii din cele mai variate domenii de la toate Şcolile doctorale din Romania, precum şi doctoranzi din alte ţari, sunt invitaţi calduros sa participe la Conferinţa.
• Deasemenea, la Conferinţa sunt invitate sa participe persoane din mediul universitar, academic, cadre didactice universitare, de cercetare-dezvoltare, elaboratori de strategii şi tactici economice, tehnologice, manageriale, studenţi, masteranzi, doctoranzi, oficialitaţi, oameni de ştiinţa şi cultura, oameni de afaceri, practicieni din firme, instituţii, organizaţii din Romania şi din strainatate.
• Lucrarile (articolele, comunicarile) vor avea urmatoarea structura: Titlu, Numele şi Prenumele autorului/autorilor, titlul profesional-ştiinţific, instituţia la care este afiliat, adresa de e-mail, Rezumat (max. 200 cuvinte), Cuvinte şi expresii cheie, Introducere, Tratarea subiectului/temei din titlu, Elemente de originalitate şi contribuţie ştiinţifica proprie, Concluzii/ recomandari, Referinţe bibliografice. Lucrarea este preferabil sa aiba marimea de cel mult 10 pagini, scrisa cu font Book Antiqua, la 1,15 randuri.
• Articolele vor fi transmise exclusiv Online la adresa: ro_affairs@yahoo.com,
Termen de transmitere a lucrarii/ lucrarilor: 20 martie 2015
• Va rugam a structura articolul Dvs. tradus in Limba Engleza. In acest fel, Articolul poate fi publicat in The Journal of Economics and Knowledge Technologies (Officially registered ISSN 2360-5499 / ISSN 2360-5499 L); [JETK International Indexing: ECONIS-ZBW /EconBiz,(http://www.zbw.eu/);RePEc(http://ideas.repec.org/stepbystep.html); EconBiz(www.econbiz.de), ZBW–German National Library of Economics, Leibniz Information Centre for Economics, (http://www.zbw.eu/), Düsternbrooker Weg 120, 24105 Kiel, Germany]. Publicatia JETK ete exlusiv in Limba Engleza. Daca articolul se doreste a fi publicat in Limba Romana, acesta se va regasi in paginile din Revista pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (RDBC), (ISSN 2393–2112/ ISSN-L 2393–2112). In contextul de mai sus (articolul structurat fie in varianta in Limba Engleza, fie in varianta in Limba Romana) lucrarea este cuprinsa in Programul de ansamblu al Conferintei Stiintifice de Cercetare-Dezvoltare cu participare internationala „Cunoasterea pentru dezvoltarea sistemelor de energie regenerabila”, Editia I, Universitatea din Pitesti, 27-28 martie 2015.
• Nu se percepe taxa de participare. La aceasta ediţie a Conferinţei tehnoredactarea adaptata, revizia ştiinţifica şi publicarea revin ca sarcina Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoaştere (FDBC), Editurii Free Mind Publishing, şi publicaţiei Journal of Economics and Technologies Knowledge. In final, fiecare autor, participanţii şi toţi cei interesaţi pot procura de la organizatori, cu respectarea fiscalitatii, exemplare tiparite ale publicaţiei Journal of Economics and Technologies Knowledge, Revista pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere şi volumul cu lucrari editate sub clasificarea ISBN.

Pentru clarificari, lamuriri si detalii, persoanele de contact ale colectivului de organizare:

Conf.univ.dr. Daniela Giosanu, giosanu@yahoo.com
Lect.univ.dr.ing. Nicolae Cicerone Marinescu, cicerone_marinescu@yahoo.com
Facultatea de Stiinte, Universitatea din Pitesti

Website: www.fdbc.eu
E-mail: ro_affairs@yahoo.com

DATE SINTEZĂ privind Conferința Științifică de Cercetare-Dezvoltare cu participare internațională „CUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ”, Petroșani, România, 6-7 martie 2015

Nr. Total lucrări înregistrate la Conferință:  62 din care:

 • Nr. Lucrări din străinătate: 8
 • Nr. țări din care provin lucrările: 3 (SUA, Australia, Ucraina, Republica Moldova)
 • Nr. Lucrări în Limba engleză: 33
 • Nr. Lucrări în Limba română: 29

Nr. Total autori: 115 din care:

 • Doctoranzi: 53
 • Ingineri: 51
 • Economiști: 16
 • Juriști: 3
 • Alte specializări: 55

Autori după grade didactice universitare: 54

 • Profesori universitari: 20
 • Conferențiari universitari: 7
 • Lectori/Șefi Lucrări universitari: 6
 • Asistenți universitari: 21

 Nr. Total Universități din care provin autorii și lucrările lor: 19

 • Universitatea din Petroșani,
 • City University of New York – John Jay College,
 • West University of New York, USA,
 • Universitatea din Bucuresti
 • Universitatea Spiru Haret București,
 • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,
 • Universitatea Politehnica Bucureşti
 • Universitatea Constantin Brâncuși Tg.Jiu,
 • Universitatea Valahia din Targoviste, ,
 • Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, Iasi,
 • Victoria University, Melbourne, Australia,
 • Academia de Studii Economice București,
 • Universitatea Maritima din Constanta,
 • National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”, Ukraine,
 • Universitatea de Nord din Baia Mare,
 • Universitatea Aurel Vlaicu  din Arad,
 • Universitatea din Craiova,
 • Universitatea de Vest, Timișoara,
 • UMF Cluj-Napoca

Nr. Total autori din Universitatea din Petroșani: 23

Nr. articole selectate pentru publicare în faza preliminară a Conferinței: 32

 • în JETK (The Journal of Economics and Technologies Knowledge) nr.2/2015: 16
 • în RDBC(Revista pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere) nr.1/2015: 16

Imagini de la reuniunea finala a Conferintei.