Lista autorilor de la Conferinta Pitesti 27-28 martie 2015

LISTA
autorilor lucrărilor înregistrate la Conferința Științifică de Cercetare-Dezvoltare cu participare „CUNOAȘTEREA PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ”, Pitești, 27-28 martie 2015

 

 1. Eugen COZMA (Professor PhD., University of Petrosani, cozma2003@ yahoo.com),
 2. Florin RĂDOI (PhD. Student, INCD INSEMEX Petrosani, florin.radoi@yahoo.com),
 3. Doru CIOCLEA (PhD. Eng., INCD INSEMEX Petrosani),
 4. Livia Nicoleta SAFTA ( Ing. Universitatea din Piteşti, safta.nicoleta89@yahoo.com),
 5. Şerban Constantin VALECA (Univ.Dr.Ing., Universitatea din Piteşti, serban.valeca@nuclear.ro),
 6. Monica VALECA (Lect.univ.dr., Universitatea din Pitești, valeca@nuclear.ro),
 7. Alexandru Ionuţ NIŢU (, RATEN- ICN Piteşti, alexandru.nitu@nuclear.ro),
 8. Sorin ANGHEL (Associate Professor PhD, University of Pitesti, sangpit@yahoo.com),
 9. Carmen Mihaela TOPALĂ (Associate Professor PhD., University of Pitesti, topala@upit.ro),
 10. Georgeta CHIRLEŞAN (Senior lecturer PhD., University of Pitesti, chirlesan@gie.ro),
 11. Dumitru CHIRLEŞAN (Senior lecturer PhD., University of Pitesti, d.chir@gie.ro)
 12. Irina–Maria PARASCHIV ( Eng., University of Pitesti, irinamariaparaschiv@yahoo.com),
 13. Crina BUCUR (Senior Researcher PhD. Physicist., Institute for Nuclear Research Pitesti, bucur@nuclear.ro)
 14. Mădălina-Cristina MARIAN ( Lecturer, Universitaty of Pitesti, madalina.marian@yahoo.com)
 15. Nicolae Cicerone MARINESCU (PhD Eng.Lecturer, University of Pitesti, cicerone_marinescu@yahoo.com),
 16. Carmen Maria ION (Eng., University of Pitesti, ioncarmenmaria@yahoo.com),
 17. Ilie Ionel CIUCLEA (St. Ec, General Manager Supercom, University of Petrosani, secretariat@supercom.ro)
 18. Nicolae BULZ (Associate Professor, National Defence College, Romania – Honorary Researcher, Institute of World Economy/ NERI/ Romanian Academy – Research Associate External, Center for Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne, Australia, nbulz@yahoo.com),
 19. Claudiu Alexandru BOLCU (Student, Babeş-Bolyai University, Fac. of European Studies, claudiubol@yahoo.com),
 20. Dan Costa BACIU (Lecturer, Architekt ETH SIA, Schweizer Heimatschutz / Architektur Studio Bellerive MAS Arch. GTA ETH, Switzerland, danbaciu@ymail.com)-
 21. Ioan I. GÂF-DEAC (Conf.univ.dr., Univ. Spiru H. București, INCE “C.C. Kiriţescu”, București, editurafmp@gmail.com),
 22. Moise BOJINCĂ (Prof.univ.dr., Universitatea Constantin Brâncuși Tg.Jiu, univ@utgjiu.ro),
 23. Daian-Mihai CEAUȘU (Drd., Univ. Valahia Târgoviște, INCE “C.C. Kiriţescu”, București, daianceausu@yahoo.com), –
 24. Nicolae ILIAŞ (Professor PhD., University of Petrosani, iliasnic@ yahoo.com),
 25. Roland MORARU (Professor PhD., University of Petrosani, roland_moraru@yahoo.com),
 26. Cristian TOMESCU ( Student, INCD INSEMEX Petrosani, critom05@ yahoo.com),
 27. Nicolae VLASIN ( Student, INCD INSEMEX Petrosani, valahian1@ yahoo.com)
 28. Ion COPACI (Professor PhD., Aurel Vlaicu University of Arad, Romania, ioncopaci@gmail.com
 29. Sorin Mihai RADU (Professor PhD., University of Petrosani, Romania, sorin_mihai_radu@yahoo.com),
 30. Ioan AONOFRIESEI (D Student, Eng., University of Petrosani, ioan.aonofriesei@cfrcalatori.ro)
 31. Maria GÂF-DEAC (Conf.univ.dr., Univ. Sp. Haret București, gafdeac@yahoo.com),
 32. Andreea CONDURACHE (univ.dr.ing., Univ. Teh. de Construcții București, andreea.condurache@yahoo.com),
 33. Sorin PAVĂL (Dr.Ing.Jr., Dinamic Co., Universitatea din Petroșani, paval@yahoo.com),
 34. Aurel BUCUR (Drd. ing., Dir.Gen. Salrom SA, Universitatea din Petroșani, bucur@salrom.ro),-
 35. Olga Vitalievna KVASNIK (Assistant Dep. Pedagogy, Psychology, Social Systems Management, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkov, Ukraine, romanovskiy_khpi@mail.ru)
 36. Cristina FILIŞ (PhD Student, North University of Baia Mare, filis_cristina@yahoo.com),
 37. Mihai POPESCU–STELEA (Drd. ing., Universitatea din Petroşani, popescusteleamihai@yahoo.ro),-
 38. Radu CURSARU (Eng. Mst., University Politehnica of Bucharest,  cursaruradu@yahoo.com),
 39. Aurora Elena VASILE ( Ing., Universitatea din Piteşti, denevers.aurore@yahoo.com),
 40. Nela Loredana MEIȚĂ (Drd.Ec., Universitatea din Craiova, loredanameita@yahoo.co.uk
 41. Ramona Cristina POPESCU (St. Fac. de Ştiinţe, Universitatea din Piteşti, ramonacristina@yahoo.com),
 42. Ioan GÂF-DEAC (Profesor universitar, Dr., Universitatea Spiru Haret București, ro_affairs@yahoo.com),
 43. Mihai-Ionuț DANCIU ( univ. drd. arh., Fac. de Ec. și Adm. Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul de Cercet. pt Planificare Urbană, Fac. de Arhitect. Urb., Univ. Politehnica din Timișoara, mihaiidanciu@yahoo.com),
 44. Sabina IRIMIE (Prof.univ.dr.ing., Universitatea din Petroșani, irimie@gmail.com),
 45. Claudia Tatiana MUNTEAN (Drd. As., Universitatea de Vest din Timișoara, ctmuntean@yahoo.com),
 46. Georgiana GUȘESCU (St., Universitatea din Pitești, georgianagusescu21@yahoo.com),
 47. Mirela ANCUȚA (Dr. ing., Cercet. Ș III, ICN  Pitești, mirela.ancuta@nuclear.ro),
 48. Eduard Aurelian MIJA (Drd. ec., Complexul Energetic Hunedoara, eduardmija@yahoo.com),
 49. Lucian PREDA (Drd. ing., Or. Petrila, lucipreda_76@yahoo.com),
 50. Dan Constantin MARINESCU (Drd. ing., Complexul Energetic Hunedoara, c.marinescu8@gmail.com),-
 51. Ilie–Ciprian JITEA (Drd. ing., INCD INSEMEX Petroşani, cipri_jitea@yahoo.com),
 52. Adrian Nicolae DINOIU ( ing., Universitatea din Petroșani, adidinoiu@yahoo.com),
 53. Simona MOLDOVAN (St., Universitatea din Petroșani, simonamoldovan23@gmail.com),
 54. Mihai Marius Nedelea (PhD. Student, University of Petrosani, myhay_n@yahoo.com),
 55. Ioan Petru SCUTELNICU (IGR București, pinklloyd73@yahoo.com),
 56. Constantin SAVA (Dr.Ec.Jr., A.R. Constanța, d@gmail.com),
 57. Adrian-Bogdan BĂDĂU (Drd.Ec., Retezat, Uricani, badaubogdan@yahoo.com),
 58. Cezar CIOATĂ (Drd. Ing., Universitatea din Petroșani, cioata@yahoo.com),
 59. Ana-Maria REȘETAR-DEAC (C. Ș III, Fac. Chim. Apl. și Șt. Mat., Univ. Politehnica București, ana6209@yahoo.com),
 60. Monia Camelia DASCAR SECARĂ (Drd.ing.ec., Dep.. Ing. Mec.  , Univ. din Petroşani, moniasecara@yahoo.com),
 61. Emil DASCAR (Ing., Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timişoara, emildascar@hotmail.com)
 62. Marin Silviu NAN (Prof.univ.dr.ing., Universitatea din Petroșani, marins@gmail.com),
 63. Dorin TĂTARU (Drd. Ing., Universitatea din Petroşani, dorin.tataru@yahoo.com ),
 64. Andreea Cristina STANCI (Drd. Ing., Universitatea din Petroşani, andreeastanci@yahoo.com),
 65. Aurora STANCI (Prof.univ.dr.fiz., Universitatea din Petroşani, stanciaurora@yahoo.com),
 66. Sorin Mihai RADU (Prof.univ.dr.ing., Universitatea din Petroșani, sorin_mihai_radu@yahoo.com ),
 67. Mahran DAWWA (PhD Student, Maritime University of Constanța,  mahrandawwa@gmail.com),
 68. Yahia ZAKARIA (PhD, University Politehnica of Bucharest, Romania, yahiazakaria@yahoo.com),
 69. Ramona-Ioana VLADA (Credit analyst, CEC Bank SA Craiova, ramonaioanavlada@yahoo.com),
 70. Alexandra OȚETEA (Public external auditor, Romanian Court of Accounts, Sibiu, alexandraotetea@yahoo.com),
 71. Mihai Aristotel UNGUREANU (Professor Ph.D., Lucian Blaga University, Sibiu, m_a_ungureanu@yahoo.com), –
 72. Dănuţ GRECEA  (Drd.ing.ec., Universitatea din  Petroşani, greceadanut@gmail.com),
 73. Elena-Livia COJOCARU (Drd.ing., Universitatea din Petroşani, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, livia_cojocaru@yahoo.com),
 74. Adrian-George COJOCARU (Drd.ing., Universitatea din Petroşani, Cercetare şi Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole – HORTING Bucureşti, ag_cojocaru@yahoo.com),
 75. Ioan RUS (Ing. Universitatea din Petroșani, ime@upet.ro),
 76. Gabriel CSEKE AKOS (Ing. Instalații pt. construcții, Colegiul Tehnic D. Dima Pitești, csekegabriel@yahoo.com),
 77. Ioana Andreea MARINESCU (Șef Lucr.dr. fiz.-chim., Fac. M. Vet., U.S.H București, andreea_marinescu75@yahoo.com),
 78. Ioana Cristina ANDRONIE (Conf.univ.dr., Fac. Med.Veterinară, Univ. Sp. H. București, ioanaandronie@yahoo.com),
 79. Viorel ANDRONIE (Conf.univ.dr., Fac. Med.Veterinară, Univ. Sp. Haret București, andronie@cmvro.ro),
 80. István-Adrian SZÉP (Drd.Ing., Universitatea din Petroșani, adiszep@gmail.com),
 81. Alexandru-Florin MIHAI (PhD. Student, University of Petroșani, alemiha@gmail.com),
 82. Elena-Andreea GHEORGHE (S., Universitatea din Pitești, gheorghe.andreea90@yahoo.com),
 83. Iulia DUMITRESCU (Șt. Ing, ICN Pitești, iulia.dumitrescu@nuclear.ro),
 84. Alexandru STAN (Universitatea din Piteşti, stan@nuclear.ro),
 85. Alice DINU (CSt, Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti, alice.dinu@nuclear.ro),
 86. Maria-Ramona VLĂDESCU (Mst.S., Universitatea din Pitești, vladescu@nuclear.ro),
 87. Nicoleta DENEANU (Dr. Fiz. , ICN Pitești, nicoleta.deneanu@nuclear.ro)
 88. Ion Iulian HURLOIU (Lect.univ.dr., Universitatea Spiru Haret București, iulian_hurloiu@yahoo.com),
 89. Odi Mihaela ZĂRNESCU, (univ.dr., Universitatea Spiru Haret, București, odi,zarnescu@yahoo.com),
 90. Lăcrămioara Rodica HURLOIU (univ.dr., Universitatea Spiru Haret, București, hlacra@yahoo.com),
 91. Inga ROȘIORU-CIOARĂ (Drd.Ing., Universitatea din Petroșani, /Chișinău, Rep. Moldova, upet@yahoo.com),
 92. Adrian-Bogdan BĂDĂU (Profesor, Drd. Ec., Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani, badaubogdan@yahoo.com),
 93. Ionel Cosmin GAGIU (Jr., Universitatea din Petroșani, cosmingagiu_craiova@yahoo.com),
 94. Ciprian COANDREȘ (Drd.Jr., Universitatea din Petroșani, coandresciprian@yahoo.com),
 95. Adrian IORDACHE (Ing, Dir. Gen. Xannat, Universitatea din Petroșani,  adrian.iordache@xannat.ro),
 96. Georgian LĂCĂTUȘ (Ing, Universitatea din Petroșani, lacatusgeorgian@yahoo.com),
 97. Ionuț PĂTRAȘ (Drd.Ing., Dinamic Company, Universitatea din Petroșani, patras_ionut@yahoo.com),-
 98. Adrian BĂRBULESCU (Ing.Ec., E.M. Lupeni, Universitatea din Petroșani, adi.barbulescu@gmail.com.com),-
 99. Dănuț CHIRILĂ (Associate Professor PhD. University of Petrosani, chirila@yahoo.com),
 100. Cristina DURA (Assistant Professor PhD., University of Petrosani, cristina.dura@yahoo.com),
 101. Aronel MATEI (Associate Professor PhD. Ch., University of Petrosani, aronel.matei@yahoo.com),
 102. Octavian ValerianBOLD (Associate Profesor PhD. University of Petrosani,  octavian,bold@yahoo.com),
 103. Roxana Claudia HERBEI (Lecturer PhD.,University of Petroșani, red_rose_ro2000@yahoo.com),
 104. Mihai Valentin HERBEI (Lecturer PhD. Eng. Banat University of Agriculture Sciences and Veterinary Medicine Timisoara, Faculty of Agronomy, mihai_herbei@yahoo.com),
 105. Cătălin ANDRICĂ (Mst.S., Universitatea din Pitești, andrica@yahoo.com),
 106. Gelu DUNĂ (Ing., INCE Pitești, duna@nuclear.ro),
 107. Gheorghe Cristian POPESCU (univ.dr., Universitatea din Pitești, christian_popescu2000@yahoo.com),
 108. Marieta BALACIU (Mst.S., Universitatea din Pitești, cicuanisoara@yahoo.com),
 109. Cezar Marcel DOCA (Dr.fiz., ICN Pitești, cezar.doca@nuclear.ro),
 110. Mihai GHEORDUNESCU (Mst.S., Universitatea din Pitești, mihai_9022@yahoo.com),
 111. Doina ȘTEFĂNESCU (C.Ș3, ICN Pitești, doina.stefanescu@nuclear.ro),
 112. Maxim JUPALĂU (Mst.S., Universitatea din Pitești, max_im09@yahoo.com),
 113. Ștefan STOENESCU (Mst.S., Universitatea din Pitesti, stoenescu@yahoo.com),
 114. Gheorghiță BOȚÂRCĂ, (Dr.ing., Prim. Or. Topoloveni, primar@topoloveni.ro)

 

Organizator/indrumator: FDBC/univ. Pitesti – Contact: Conf.univ.dr. Ioan I. Gaf-Deac – Univ. Spiru Haret – 0769788751 – publicatii@e-editura.ro