Lista lucrarilor Conferinta Pitesti 27-28 martie 2015

LUCRĂRILE

 înregistrate la Conferința Științifică de Cercetare-Dezvoltare cu participare internațională

„CUNOAȘTEREA PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ”, Pitești, 27-28 martie 2015

 

 1. Eugen COZMA (Professor PhD., University of Petrosani, Romania, cozma2003@ yahoo.com), Florin RĂDOI (PhD.Student, INCD INSEMEX Petrosani, Romania, Romania, florin.radoi@yahoo.com), Doru CIOCLEA (PhD. Eng., INCD INSEMEX Petrosani, Romania, cioclea@yahoo.com) – Increasing safety conditions in industrial ventilation installations
 2. Livia Nicoleta SAFTA ( Ing. Universitatea din Piteşti, safta.nicoleta89@yahoo.com), Şerban Constantin VALECA (Prof.Univ.Dr.Ing., Universitatea din Piteşti, serban.valeca@nuclear.ro), Alexandru Ionuţ NIŢU (Ing., RATEN- ICN Piteşti, alexandru.nitu@nuclear.ro), – Proprietăţile mecanice ale aliajului Zircaloy-4 determinate prin metoda ,,Ring Tensile Test’’
 3. Sorin ANGHEL (Associate Professor PhD, University of Pitesti, Romania, sangpit@yahoo.com), – Risk of cumulating effects of air pollution sources – A case study
 4. Carmen Mihaela TOPALĂ (Associate Professor PhD., University of Pitesti, Romania, carmen.topala@upit.ro), Sorin ANGHEL (Associate Professor PhD., University of Pitesti, Romania, sorin.anghel@upit.ro) – Different approaches of risks generated by the air pollutants control
 5. Georgeta CHIRLEŞAN (Senior lecturer PhD., University of Pitesti, Romania, g.chirlesan@gie.ro), Dumitru CHIRLEŞAN (Senior lecturer PhD., University of Pitesti, Romania, dchir@gie.ro)- Ensuring environmental security in the context of the current European security environment
 6. Irina–Maria PARASCHIV ( Eng., University of Pitesti, Romania, irinamariaparaschiv@yahoo.com), Monica VALECA (Lecturer PhD., University of Pitesti, Romania, monica.valeca@nuclear.ro), Crina BUCUR (Senior Researcher PhD. Physicist., Institute for Nuclear Research Pitesti, Romania, crina.bucur@nuclear.ro) – Disposal concepts for radioactive waste
 7. Mădălina-Cristina MARIAN ( Lecturer, Universitaty of Pitesti, Romania, madalina.marian@yahoo.com),- Topo studies for building of the photovoltaic panels fields
 8. Nicolae Cicerone MARINESCU (PhD Eng. Lecturer, University of Pitesti, cicerone_marinescu@yahoo.com), Carmen Maria ION (Eng., University of Pitesti, ioncarmenmaria@yahoo.com), Ilie Ionel CIUCLEA(PhD.St. Ec, General Manager Supercom, University of Petrosani, Romania, secretariat@supercom.ro) – Thermo-pan thermal solar
 9. Nicolae BULZ (Associate Professor, National Defence College, Romania – Honorary Researcher, Institute of World Economy/ NERI/ Romanian Academy – Research Associate External, Center for Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne, Australia, nbulz@yahoo.com), –The International Consortium Generosity-Creativity-Solidarity
 10. Nicolae BULZ (Associate Professor, National Defence College, Romania – Honorary Researcher, Institute of World Economy/ NERI/ Romanian Academy – Research Associate External, Center for Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne, Australia, nbulz@yahoo.com), Claudiu Alexandru BOLCU (Student, Babeş-Bolyai University, Faculty of European Studies, Romania, claudiubol@yahoo.com), Dan Costa BACIU (Lecturer, Architekt ETH SIA, Schweizer Heimatschutz / Architektur Studio Bellerive MAS Arch. GTA ETH, Switzerland, danbaciu@ymail.com)- Do heritage, challenge, perspective on holistic and/or systemic thinking matter on Social responsibility based tourism management?
 11. Ioan I. GÂF-DEAC (Conf.univ.dr., Univ. Spiru Haret București, INCE “C.C. Kiriţescu”, București, editurafmp@gmail.com), Nicolae BULZ (Professor PhD.,–External research associate, Victoria Institute of Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne, Australia /Associate Professor at National Defence College, Bucharest, Romania/ Honorary Researcher at World Economy Institute, INCE, Romanian Academy, Bucharest, /Vice-President of Socio-Economic Cybernetics Commission of the structure of the Romanian Academy, Bucharest, Romania, nbulz@yahoo.com), Ioan GÂF-DEAC (Profesor universitar, Dr., Universitatea Spiru Haret București, ro_affairs@yahoo.com), Moise BOJINCĂ (Prof.univ.dr., Universitatea Constantin Brâncuși Tg.Jiu, univ@utgjiu.ro), Daian-Mihai CEAUȘU (Drd., Univ. Valahia din Târgoviște, INCE “C.C. Kiriţescu”, București, daianceausu@yahoo.com), – Nevoia instaurării dezechilibrării cunoașterii
 12. Nicolae ILIAŞ (Professor PhD., University of Petrosani, Romania, iliasnic@ yahoo.com), Eugen COZMA (Professor PhD., University of Petrosani, Romania, cozma2003@ yahoo.com), Roland MORARU (Professor PhD., University of Petrosani, Romania, roland_moraru@yahoo.com),Cristian TOMESCU ( Student, INCD INSEMEX Petrosani, Romania, critom05@ yahoo.com), Nicolae VLASIN (PhD. Student, INCD INSEMEX Petrosani, Romania, valahian1@ yahoo.com) – Virtual simulation of the coal bed degassing and highlight the beneficial consequences for the environment
 13. Ion COPACI (Professor PhD., Aurel Vlaicu University of Arad, Romania, ioncopaci@gmail.com), Nicolae ILIAȘ (Professor PhD.,University of Petrosani, Romania, iliasnic@yahoo.com), Sorin Mihai RADU (Professor PhD., University of Petrosani, Romania, sorin_mihai_radu@yahoo.com), Ioan AONOFRIESEI (D Student, Eng., University of Petrosani, Romania, ioan.aonofriesei@cfrcalatori.ro) – On the shock caused by the collision of railway vehicles (I, II)
 14. Ioan I. GÂF-DEAC (Conf.univ.dr., Univ. Spiru Haret București, INCE “C.C. Kiriţescu”, București, editurafmp@gmail.com), Maria GÂF-DEAC (Conf.univ.dr., Univ. Sp. Haret București, gafdeac@yahoo.com), Andreea CONDURACHE (univ.dr.ing., Universitatea Tehnică de Construcții București, andreea.condurache@yahoo.com), Sorin PAVĂL (Dr.Ing.Jr., Dinamic Co., Universitatea din Petroșani, sorin.paval@yahoo.com), Aurel BUCUR (Drd. ing., Dir.Gen. Salrom SA, Universitatea din Petroșani, aurel.bucur@salrom.ro),- Dimensionarea și difuzarea cognitivă a managementului general  în condiţiile globalizării
 15. Olga Vitalievna KVASNIK (Assistant  Dep. Pedagogy, Psychology, Social Systems Management, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkov, Ukraine, romanovskiy_khpi@mail.ru) – Formation of competitiveness engineer with the simulation
 16. Cristina FILIŞ (PhD Student, North University of Baia Mare, Romania, filis_cristina@yahoo.com),- Almost contractive coupled mappings in ordered complete metric spaces
 17. Ioan I. GÂF-DEAC (Senior Lecturer PhD. Law, Ec./Technical Science, Spiru Haret University of Bucharest, INCE Romanian Academy, Romania, editurafmp@gmail.com), Ioan GÂF-DEAC (Professor PhD. SH University of Bucharest, Romania, International Fellow University of Canberra, Australia, ro_affairs@gmail.yahoo.com), Nicolae BULZ (Associate Professor, National Defence College, Romania-Honorary Researcher, Institute of World Economy/NERI/ Romanian Academy-Research Associate External, Center for Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne, Australia, nbulz@yahoo.com),-Construction of ultra organizational culture and cultural spaces
 18. Mihai POPESCU–STELEA (Drd. ing., Universitatea din Petroşani, popescusteleamihai@yahoo.ro),- Analiza critică a metodelor de evaluare a riscurilor ocupaţionale aplicate la unităţile miniere din Valea Jiului
 19. Radu CURSARU (Eng. Mst., University Politehnica of Bucharest, Romania,  cursaruradu@yahoo.com), – The economic analysis of the heat pump heating  compared to other heaters
 20. Aurora Elena VASILE ( Ing., Universitatea din Piteşti, denevers.aurore@yahoo.com), Cicerone MARINESCU (Lect.univ.dr.ing., Universitatea din Piteşti, cicerone_marinescu@yahoo.com), Ilie Ionel CIUCLEA (PhD.St. Ec, General Manager Supercom, University of Petrosani, Romania, secretariat@supercom.ro),- Celulele  fotovoltaice organice
 21. Nela Loredana MEIȚĂ (Drd.Ec., Universitatea din Craiova, loredanameita@yahoo.co.uk), – Creditul agricol – prezent și perspective  în România la orizontul anilor 2020
 22. Ramona Cristina POPESCU (St. Fac. de Ştiinţe, Universitatea din Piteşti, ramonacristina@yahoo.com), Cicerone MARINESCU (Lect.univ.dr.ing., Universitatea din Piteşti,  cicerone_marinescu@yahoo.com), Daian-Mihai CEAUȘU (Drd., Univ. Valahia din Târgoviște, INCE “C.C. Kiriţescu”, București, daianceausu@yahoo.com) – Curenţii de aer – resursă pentru energia electrică
 23. Mihai-Ionuț DANCIU ( univ. drd. arh., Fac. de Ec. și Adm. a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul de Cercet. pt Planificare Urbană, Fac. de Arhitect. Urb., Universitatea Politehnica din Timișoara, mihaiidanciu@yahoo.com), Sabina IRIMIE (Prof.univ.dr.ing., Universitatea din Petroșani, sabina.irimie@gmail.com), Claudia Tatiana MUNTEAN (Drd. As., Universitatea de Vest din Timișoara, ctmuntean@yahoo.com), – The decisive role of public policies based on knowledge for the sustainability of marginalized urban areas. Case study: workers’ colonies in Jiu Valley, Hunedoara
 24. Georgiana GUȘESCU (St., Universitatea din Pitești, georgianagusescu21@yahoo.com), Monica VALECA (Lect.univ.dr., Universitatea din Pitești,valeca@nuclear.ro), Mirela ANCUȚA (Dr. ing., Cercet. Șt. III, ICN  Pitești,mirela.ancuta@nuclear.ro), – Dispozitive de iradiere în reactorii de cercetare
 25. Eduard Aurelian MIJA (Drd. ec., Complexul Energetic Hunedoara, eduardmija@yahoo.com), Lucian PREDA (Drd. ing., Or. Petrila, lucipreda_76@yahoo.com), Dan Constantin MARINESCU (Drd. ing., Complexul Energetic Hunedoara, dan.c.marinescu8@gmail.com),- Eficienţa energetică în electricitatea bazată pe cărbune
 26. Ilie–Ciprian JITEA (Drd. ing., INCD INSEMEX Petroşani, cipri_jitea@yahoo.com), Adrian Nicolae DINOIU ( ing., Universitatea din Petroșani, adidinoiu@yahoo.com), Simona MOLDOVAN (St., Universitatea din Petroșani, simonamoldovan23@gmail.com), – Energia regenerabilă –provocare și consecință a dezvoltării durabile
 27. Ioan I. GÂF-DEAC (Senior Lecturer PhD. SH University of Bucharest, Romania, editurafmp@gmail.com), Constantin SAVA (D. Eng, Water Ag., Constanța, Romania, constantin.sava@dadl.rowater.ro), Aronel-Ovidiu-Corneliu MATEI (Associate Proffesor, University of Petrosani, Romania, aronelmatei@yahoo.com), Roxana HERBEI (Lecturer PhD.,University of Petroșani, Romania, red_rose_ro2000@yahoo.com), Mihai Marius Nedelea (PhD. Student, University of Petrosani, Romania, myhay_n@yahoo.com), – Exploitation of and recovery of mineral useful in Northern Dobrogea
 28. Ioan I. GÂF-DEAC (Conf.univ.dr., USH București, INCE “C.C. Kiriţescu” Academia Română, București, România, info@e-editura.ro), Ioan Petru SCUTELNICU (Romania, pinklloyd73@yahoo.com), Constantin SAVA (Dr.Ec.Jr., A.R. Constanța, constantinsava.d@gmail.com), Adrian-Bogdan BĂDĂU (Drd.Ec., Retezat, Uricani, badaubogdan@yahoo.com), Adrian BĂRBULESCU (Drd.Ing.Ec., E.M. Lupeni, Universitatea din Petroșani,  adi.barbulescu@gmail.com), Lăcrămioara Rodica HURLOIU (Conf.univ.dr., Universitatea Spiru Haret, București, hlacra@yahoo.com), Cezar CIOATĂ (Drd. Ing., Universitatea din Petroșani, cezar.cioata@yahoo.com), Ana-Maria REȘETAR-DEAC (C. Șt. III, Fac. de Chim. Apl. și Șt. Mat., Univ. Politehnica București, ana6209@yahoo.com), Ionuț PĂTRAȘ (Drd. Ing., Dinamic Company, Universitatea din Petroșani, patras_ionut@yahoo.com),- Riscul ecologic post-exploatare pentru arealul costier maritim Dobrogea
 29. Monia Camelia DASCAR SECARĂ (Drd.ing.ec., Depart. Ing. Mec., Ind. și Transp., Universitatea din Petroşani, moniasecara@yahoo.com), Marin Silviu NAN (Prof.univ.dr.ing., Depart. Ing. Mec., Ind. și Transp., Universitatea din Petroşani nanm@upet.ro), Emil DASCAR (Ing., Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timişoara, emildascar@hotmail.com) Fiabilitatea și analiza de performanță a autovehiculelor utilizate în cariere
 30. Andreea Cristina STANCI (Drd. Ing., Universitatea din Petroşani, andreeastanci@yahoo.com), Dorin TĂTARU (Drd. Ing., Universitatea din Petroşani, dorin.tataru@yahoo.com), Aurora STANCI (Prof.univ.dr.fiz., Universitatea din Petroşani, stanciaurora@yahoo.com), Marin Silviu NAN (Prof.univ.dr.ing., Universitatea din  Petroșani, marins@gmail.com), – Poluarea fonică în  unitatea de exploatare de tip carieră  Roșia-Oltenia
 31. Dorin TĂTARU (Drd. Ing., Universitatea din Petroşani, dorin.tataru@yahoo.com ), Andreea Cristina STANCI (Drd. Ing., Universitatea din Petroşani, andreeastanci@yahoo.com), Aurora STANCI (Prof.univ.dr.fiz., Universitatea din Petroşani, stanciaurora@yahoo.com), Sorin Mihai RADU (Prof.univ.dr.ing., Univ. din Petroșani, sorin_mihai_radu@yahoo.com), – Poluarea radioactivă a atmosferei produsă de depozitele de zgură şi cenuşă ale Centralei Termoelectrice Paroşeni
 32. Mahran DAWWA (PhD Student, Maritime University of Constanța, Romania, mahrandawwa@gmail.com), Yahia ZAKARIA (PhD, University Politehnica of Bucharest, Romania, yahiazakaria@yahoo.com), – Predicting the fluid flow shape in the combustion chamber of an internal combustion engine by using CFD simulations
 33. Ramona-Ioana VLADA (Credit analyst, CEC Bank SA Craiova, Romania, ramonaioanavlada@yahoo.com), Alexandra OȚETEA (Public external auditor, Romanian Court of Accounts, Sibiu, Romania, alexandraotetea@yahoo.com), Mihai Aristotel UNGUREANU (Professor Ph.D., Lucian Blaga University, Sibiu, Romania, m_a_ungureanu@yahoo.com), – The positioning of CEC Bank S.A in the sphere of the Romanian banking system
 34. Dănuţ GRECEA (Drd.ing.ec., Universitatea din Petroşani, greceadanut@gmail.com), Marin Silviu NAN (Prof.univ.dr.ing., Universitatea din Petroşani, marins@gmail.com), – Utilizarea imaginilor în conducerea şi monitorizarea sistemelor de extragere
 35. Adrian-George COJOCARU (Drd.ing., Universitatea din Petroşani, Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole – HORTING Bucureşti, ag_cojocaru@yahoo.com), Elena-Livia COJOCARU (Drd.ing., Universitatea din Petroşani, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, livia_cojocaru@yahoo.com), – Promovarea sănătății și securității în muncă la nivel european și național
 36. Elena-Livia COJOCARU (Drd.ing., Universitatea din Petroşani, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, livia_cojocaru@yahoo.com), Adrian-George COJOCARU (Drd.ing., Universitatea din Petroşani, Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole – HORTING Bucureşti, ag_cojocaru@yahoo.com), –  Cadrul legislativ referitor la produsele chimice, din perspectiva securității și sănătății în muncă
 37. Ioan RUS (Ing. Universitatea din Petroșani, ime@upet.ro), Aurel BUCUR (Drd.Ing., Dir.Gen. Salrom, Universitatea din Petroșani, aurel.bucur@salrom.ro), Andreea CONDURACHE (Lect.univ.dr., Universitatea Tehnică de Construcții București, andreea.condurache@yahoo.com) – Managementul performant pentru creșterea competitivității întreprinderii
 38. Gabriel CSEKE AKOS (Ing. Instalații pt. construcții, Colegiul Tehnic D. Dima Pitești, csekegabriel@yahoo.com), Mihai Marius NEDELEA (PhD. Student, University of Petrosani, Romania, myhay_n@yahoo.com), Ciprian COANDREȘ (Drd.Jr., Universitatea din Petroșani, coandresciprian@yahoo.com), – Potențialul zonal pentru  energii regenerabile. Cazul  județului Argeș
 39. Ioana Andreea MARINESCU (Șef Lucr.dr. fiz.-chim., Fac. Med. Vet., Univ. Sp. Haret București, andreea_marinescu75@yahoo.com), Ioana Cristina ANDRONIE (Conf.univ.dr., Fac. Med.Veterinară, Univ. Sp. Haret București, ioanaandronie@yahoo.com), Viorel ANDRONIE (Conf.univ.dr., Fac. Med.Veterinară, Univ. Sp. Haret București, andronie@cmvro.ro), – Optimizarea patogenică şi sanogenică pentru obținerea sustenabilităţii sanitare
 40. István-Adrian SZÉP (Drd.Ing., Universitatea din Petroșani, adiszep@gmail.com), Marin Silviu NAN, (Prof.univ.dr.ing., Universitatea din Petroşani, marins@gmail.com), – Impactul surselor de energie regenerabilă asupra mediului
 41. Alexandru-Florin MIHAI (PhD. Student, University of Petroșani, Romania, alemiha@gmail.com), Separation of the constituents from mineral mixture composed of iron ore, bauxite and coal through jigging
 42. Elena-Andreea GHEORGHE (S., Universitatea din Pitești, gheorghe.andreea90@yahoo.com), Șerban VALECA (Prof.univ.dr.ing., Universitatea din Pitești, serban.valeca@nuclear.ro), Iulia DUMITRESCU (C.Șt. Ing, ICN Pitești, iulia.dumitrescu@nuclear.ro), – Radionuclizi emiţători alfa din soluţii de deşeuri radioactive
 43. Alexandru STAN (Universitatea din Piteşti, alexandru.stan@nuclear.ro), Monica VALECA (Universitatea din Piteşti, monica.valeca@nuclear.ro), Alice DINU (CSt, Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti, alice.dinu@nuclear.ro), – Coroziunea fisurantă sub sarcină a tuburilor generatorilor de abur în centrala nuclear-electrică tip CANDU
 44. Maria-Ramona VLĂDESCU (Mst.S., Universitatea din Pitești, vladescu@nuclear.ro), Șerban VALECA (Prof.univ.dr.ing., Universitatea din Pitești, serban.valeca@nuclear.ro), Nicoleta DENEANU (Dr. Fiz. , ICN Pitești, nicoleta.deneanu@nuclear.ro)- Caracterizarea radiologică a sitei moleculare uzată rezultată din industria energetică nuclear
 45. Ion Iulian HURLOIU (Lect.univ.dr., Universitatea Spiru Haret București, iulian_hurloiu@yahoo.com), Odi Mihaela ZĂRNESCU, (univ.dr., Universitatea Spiru Haret, București, odi,zarnescu@yahoo.com), Lăcrămioara Rodica HURLOIU (Conf.univ.dr., Universitatea Spiru Haret, București, hlacra@yahoo.com), – Coordonate ale evaziunii fiscale la nivel internaţional şi măsuri de combatere
 46. Inga ROȘIORU-CIOARĂ (Drd.Ing., Universitatea din Petroșani, /Chișinău, Rep. Moldova, upet@yahoo.com), Adrian-Bogdan BĂDĂU (Profesor, Drd. Ec., Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani, badaubogdan@yahoo.com), – Sistemele extractive tehnico-economice complexe
 47. Ionel Cosmin GAGIU (Jr., Universitatea din Petroșani, cosmingagiu_craiova@yahoo.com), Ciprian COANDREȘ (Drd.Jr., Universitatea din Petroșani, coandresciprian@yahoo.com), Adrian IORDACHE (Drd.Ing, Dir. Gen. Xannat,  Universitatea din Petroșani, România, adrian.iordache@xannat.ro), Georgian LĂCĂTUȘ (Drd.Ing, Universitatea din Petroșani, lacatusgeorgian@yahoo.com), Ionuț PĂTRAȘ (Drd.Ing., Dinamic Company, Universitatea din Petroșani, patras_ionut@yahoo.com),-Adrian BĂRBULESCU (Drd.Ing.Ec., E.M. Lupeni, Universitatea din Petroșani,  adi.barbulescu@gmail.com.com),- Preliminarii conceptuale-operaționale: gazele de șist în zăcămintele din România
 48. Dănuț CHIRILĂ (Associate Professor PhD. University of Petrosani, Romania, danut.chirila@yahoo.com), Cristina DURA (Assistant Professor PhD., University of Petrosani, Romania,cristina.dura@yahoo.com),Roxana Claudia HERBEI (Lecturer PhD.,University of Petroșani, Romania,  red_rose_ro2000@yahoo.com),Aronel MATEI (Associate Professor PhD. Ch., University of Petrosani, Romania,aronel.matei@yahoo.com), – Time scan maintenance of the hydro tunnel on Jiu River, Dumitra-Bumbesti area
 49. Octavian ValerianBOLD (Associate Profesor PhD. University of Petrosani, Romania, octavian,bold@yahoo.com), Roxana Claudia HERBEI (Lecturer PhD.,University of Petroșani, Romania, red_rose_ro2000@yahoo.com),Aronel MATEI (Associate Profesor PhD. Ch., University of Petrosani, Romania, aronel.matei@yahoo.com), Mihai Valentin HERBEI (Lecturer PhD. Eng.  Banat University of Agriculture Sciences and Veterinary Medicine Timisoara, Faculty of Agronomy, Romania, mihai_herbei@yahoo.com), – The local system for discharging and treating the waste waters from the isolated suburbs areas and the rural field
 50. Cătălin ANDRICĂ (Mst.S., Universitatea din Pitești, andrica@yahoo.com), Șerban VALECA  (Prof.univ.dr.ing., Universitatea din Pitești,  serban.valeca@nuclear.ro), Gelu DUNĂ (Ing., gelu.duna@nuclear.ro), – Sistemul de Alimentare cu Apă al Capului MID. Studiu de caz Alimentarea cu Apă a Magaziei Capului MID
 51. Gheorghe Cristian POPESCU (univ.dr., Universitatea din Pitești, christian_popescu2000@yahoo.com), – Principiul dezvoltarii durabile, conservării biodiversității și a ecositemelor în legislaţia de mediu (poster)
 52. Marieta BALACIU (Mst.S., Universitatea din Pitești, cicuanisoara@yahoo.com), Șerban VALECA (Prof.univ.dr.ing., Universitatea din Pitești, serban.valeca@nuclear.ro), Cezar Marcel DOCA (Dr.fiz., ICN Pitești, cezar.doca@nuclear.ro), – Fenomene mecanice în canalul de combustibil CANDU
 53. Mihai GHEORDUNESCU (Mst.S., Universitatea din Pitești, mihai_9022@yahoo.com), Monica VALECA (Lect.univ.dr., Universitatea din Pitești, monica.valeca@nuclear.ro), Doina ȘTEFĂNESCU (C.Ș3, ICN Pitești, doina.stefanescu@nuclear.ro), – Studiu privind degradarea prin coroziune a armăturii din betonul unei anvelope nucleare
 54. Maxim JUPALĂU (Mst.S., Universitatea din Pitești, max_im09@yahoo.com), – Combustibilul CANDU
 55. Ștefan STOENESCU (Mst.S., Universitatea din Pitesti, stefan.stoenescu@yahoo.com), Monica VALECA (Lect.univ.dr., Universitatea din Pitești, monica.valeca@nuclear.ro), Mirela ANCUȚA (C.Ș 3, ICN Pitești, mirela.ancuta@nuclear.ro),- Comportarea combustibilului nuclear la tranziente de putere
 56. Gheorghiță BOȚÂRCĂ, (Dr.ing., Prim. Or. Topoloveni, primar@topoloveni.ro), – Centrală fotovoltaică de 3 MWP de producere a energiei electrice din conversia energiei solare. Studiu de caz: Parcul Științific și Tehnologic Top Parc Topoloveni