Despre FDBC

  1. MISIUNE

Fundatia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) este o institutie non-guvernamentala nonprofit care are misiune si obiect de activitate in domenii variate, inclusiv activitati de pregatire, formare, perfectionare profesionala vocationala, de nivel mediu si superior.

Fundatia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) este institutie pentru progres tehnico-economic si social, umanista, de arta si cultura, stiinta, invatamânt, economie si industrie, autonoma, fara scopuri politice sau patrimoniale, in structura careia se infiinteaza si functioneaza entitati proprii de invatamânt, stiinta, cultura, economie, productie, industrie si comert precum si alte unitati care contribuie la realizarea scopului si obiectivelor stabilite prin Statut.

Fundatia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) isi propune valorificarea si dezvoltarea mostenirii artistice, cultural-stiintifice, educationale, productive, economice si sociale nationale, promovarea valorilor sustenabile in plan european si global si implementarea pe plan national si international a valorilor de patrimoniu si perenitate a cunoasterii in conditii de eficienta si dezvoltare durabila.

  1. OBIECTIVE

Scopul Fundatiei pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) este de a cultiva, promova si dezvolta in România si pe plan international, valorile culturii, stiintei si progresului tehnico-economic si social, nationale si universale, de a contribui la dezvoltarea economica si sociala a invatamântului, stiintei, culturii, a economiei si industriei eficiente, sustenabile si comertului local, european, regional si global.

Totodata, scopul Fundatiei pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) este de a crea conditii si cadrul necesar pentru dezbaterea publica si confruntarea de idei pe probleme teoretice si practice de larg interes national si international, social, tehnico-economic, stiintific, filosofic, politic, managerial corporativ, de invatamânt si cultura, precum si pe probleme ale infaptuirii democratiei si a statului de drept, de a atrage colectivitatile umane in circuitul propunerilor pentru edificarea noii culturi si civilizatii nationale si internationale prin folosirea cunoasterii, a potentialului creator local, european, regional si global.

Scopul si obiectivele propuse se realizeaza in cadrul Fundatiei pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) prin institutiile sale de profil si unitatile cu care intra in parteneriat. Acestea organizeaza, in conditiile legii, activitati economice, productive, de comert, artistice, editoriale, social-culturale, stiintifice, de invatamânt, de protejare a mediului inconjurator, tehnico-manageriale, prin cunoastere, educatie, instruire, productie, comercializare, dezvoltare social-culturala, management si marketing performant, in concordanta cu cerintele de dezvoltare durabila.

Se au in vedere activitati de editare de carti, tratate, monografii, albume, reviste si publicatii, organizarea de conferinte si simpozioane nationale si internationale, promovarea cunoasterii prin studii si lucrari de cercetare privind dezvoltarea viitoare a societatii. In mod accesoriu, in cadrul Fundatiei pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) functioneaza unitati de profil specifice (entitati artistice, de productie industriala, comert, transport si logistica, retele de telecomunicatii, editura, tipografie, centru de calcul, centru de informare si documentare, centre de cunoastere, unitati de consulting, institute de cercetare, centre de elaborare de proiecte, divizie de parteneriat cu societati de productie, invatamânt si comercializare s.a.) care sunt in legatura cu realizarea scopului principal al institutiei,- de dezvoltare prin cunoastere in tara, pe plan european si pe plan interntional, global.

In cadrul Fundatiei pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) se infiinteaza si functioneaza programe cu specializari universitare din cele mai variate domenii, licee si institutii scolare preuniversitare (scoli profesionale), centre de calificare si pregatire profesionala, crese si gradinite, fiind vizata promovarea educatiei, stiintei, culturii si perfectionarea profesionala teoretica si practica bazata pe cunoastere.

Fundatia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) initiaza, sprijina si organizeaza cercetari si experimente informationale, educationale, productiv-economice, industriale, de comert si sociale, manifestari stiintifice si artistice, dezbateri pe probleme majore ale societatii, ale dezvoltarii societatii civile cu participarea specialistilor, a reprezentantilor organizatiilor sociale si ai asociatiilor profesionale, precum si a unor organisme guvernamentale si a celor internationale, folosind cunoasterea ca resursa fundamentala de dezvoltare.

  1. STATUT

Extras
– Fundatia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) constituie filiale in tara si strainatate.

Fundatia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) se poate afilia sau asocia la federatii si alte structuri asociative, potrivit legii, pe baza hotarârii Consiliului Director, pastrându-si propria personalitate juridica.

In actiunile culturale, artistice, stiintifice, de politica administrativa, civila, de comert, social-umaniste si de constituire, folosire si transpunere generalizata in practica a cunoasterii, Fundatia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) colaboreaza si solicita sprijinul Presedintiei, Guvernului, Ministerelor, Academiei Române, precum si a altor institutii administrative, politice, productiv-economice, strategice, de interes local, european, regional si global, a entitatilor de cultura, stiinta si invatamânt, culte s.a. din tara si strainatate.

De asemenea, Fundatia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) militeaza pentru actiuni comune cu alte asociatii si fundatii din tara si strainatate care urmaresc prin activitati si mijloace specifice scopuri care le apropie.

Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale, Fundatia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere (FDBC) stabileste relatii de colaborare cu alte persoane juridice sau fizice, cu preocupari similare, din tara si strainatate.