Inscriere in FDBC

 • Pentru a deveni membru al Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC) este necesar sa va raliaţi la următoarele condiţii:Membrii Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC) au oportunităţi  precum:

  – de a participa cu sugestii, idei şi concepţii la fundamentarea deciziilor pentru derularea activităţilor/acţiunilor întreprinse;
  – de a alege şi de a fi ales onorific în organele de coordonare a programelor, evenimentelor şi actelor de administrare ale activităţilor Fundaţiei, precum şi ale instituţiilor şi unităţilor din structura acesteia;
  – de a participa la activităţile artistice, de producţie, comerţ, învăţământ, ştiinţă şi cultură ale instituţiilor de profil proprii, cu respectarea prevederilor legale;
  – de a efectua stagii de pregătire şi de perfecţionare profesională prin burse ale Fundatiei în ţară şi străinătate, în condiţiile legii;
  – de a publica în editura şi tipografia Fundaţiei, în publicaţiile proprii, cu prioritate, lucrări ştiinţifice, studii şi articole;
  – de a participa la realizarea de emisiuni la posturile proprii de radio şi televiziune.

   

  Membrii Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC) au următoarele îndatoriri:

   

  – de a respecta Statutul şi Regulamentele Fundaţiei, ale instituţiilor şi unităţilor componente, precum şi reglementările legale cu privire la fundaţii;
  – de a participa activ şi susţinut la realizarea scopului şi obiectivelor Fundaţiei;
  – de a fi loiali Fundaţiei;
  – de a nu promova interese contrare celor ale Fundaţiei şi instituţiilor sale;
  – de a acţiona pentru apărarea şi conservarea patrimoniului Fundaţiei;

  – de a apăra şi promova imaginea Fundaţiei.