Educatie, pregatire profesionala

2OGANIZAM CURSURI DE PERFECŢIONARE AUTORIZATE:
· INSTALATOR PENTRU SISTEME TERMICE SOLARE
· INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

ORAR CURS – INSTALATOR PENTRU SISTEME TERMICE SOLARE TABEL  CU  DEFALCAREA  MODULELOR  PE ORE  ŞI  ZILECursul de perfecţionare se va derula pe un interval de 10 zile, ( vinerea, sâmbăta şi duminica) după cum urmează:
Ore pregătire: 56 ore: – 38 ore pregătire teoretică;
                                       -18 ore pregătire practică.
Evaluare: 2 ore 
                         Denumire modul                            Ore
M1: Materiale şi componente termo-chimice  utilizate în instalaţiile termo-solare Total ore: 8 :   – 8 ore teorie
                        – 0 ore practică
M2: Instalaţii de încălzire centrală şi tehnica instalaţiilor în construcţii Total ore: 16 : – 10 ore teorie
                          – 6 ore practică
M3: Hidraulica, termodinamica şi desenul tehnic în instalaţiile termice Total ore: 12 : – 8 ore teorie
                         – 4 ore practică
M4: Noţiuni de rezistenţa materialelor şi tehnica măsurării mărimilor neelectrice Total ore: 6 : –  4 ore teorie
                        – 2 ore practică
M5: Diagnosticarea şi remedierea defectelor Total ore: 6 :  – 2 ore teorie
                        – 4 ore practică
M6: Managementul calităţii şi al riscului şi satisfacerea cerinţelor clienţilor Total ore: 4: –  4 ore teorie
                       – 0 ore practică
M7: Noţiuni de mecanică, prelucrări mecanice, sudură şi lipire. Total ore: 4:  – 2 ore teorie
                       – 2 ore practică

Detalierea modulelor (ORARUL)

Prima săptămână
Vineri  4 ore: M1(2t) +  M2 (2p)
Sâmbătă 8 ore: M1 (2t) + M3 (2p) +M4 (2t) + M6 (2t)
Duminică 6 ore: M3 (2t) + M7 (2t) + M6 (2t)

A doua săptămână
Vineri 4 ore: M7 (2p) + M1 (2t)
Sâmbătă 8 ore: M2 (2t) + M3 (3t) + M5 (2t) + M5 (1p)
Duminică 6 ore: M1 (2t) + M3 (3t) + M5 (1p)

A treia saptămînă
Vineri  4 ore: M2 (2t+2p)
Sâmbătă 8 ore: M2 (6t) + M4 (1t+1p)
Duminică 6 ore: M2 (2p) + M4 (1p+1t) + M3 (2p)

A patra săptămână
Sâmbătă  2 ore: M5 (2p)
Sâmbătă  2 ore:  Evaluare finală

unde:
M- modul
p – ore de practică
t  – ore de teorie

Total ore cu evaluare: 58 ore.

ORAR CURS – INSTALATOR PENTRU SISTEME TERMICE FOTOVOLTAICETABEL  CU  DEFALCAREA  MODULELOR  PE ORE  ŞI  ZILECursul de perfecţionare se va derula pe un interval de 10 zile, ( vinerea, sâmbăta şi duminica) după cum urmează:
Ore pregătire: 56 ore: – 38 ore pregătire teoretică;
                                       -18 ore pregătire practică.
Evaluare: 2 ore 

                         Denumire modul                            Ore
M1: Fizica conversiei fotovoltaice, fizica conversiei termosolare, fizica utilizarii energiei solare. Total ore: 8 :   – 8 ore teorie
                        – 0 ore practică
M2: Sisteme termosolare si sisteme fotovoltaice cu elemente de arhitectura solara Total ore: 16 : – 10 ore teorie
                          – 6 ore practică
M3: Instalatii de incalzire centrala si tehnica instalatiilor in constructii Total ore: 12 : – 8 ore teorie
                         – 4 ore practică
M4: Achizitia, prelucrarea datelor, diagnosticarea si remediere defectelor Total ore: 6 : –  4 ore teorie
                        – 2 ore practică
M5: Echiparea constructiilor solare Total ore: 6 :  – 2 ore teorie
                        – 4 ore practică
M6: Automatizari in sisteme fotovoltaice Total ore: 4: –  2 ore teorie
                       – 2 ore practică
M7: Managementul in constructiile solare Total ore: 4:  – 4 ore teorie
                       – 0 ore practică

                                  Detalierea modulelor (ORARUL)

Prima săptămână
Vineri  4 ore: M1(2t) +  M2 (2t)
Sâmbătă 8 ore: M1 (2t) + M3 (2t) +M4 (2t) + M6 (2t)
Duminică 6 ore: M3 (2t) + M7 (2t) + M6 (2p)

A doua săptămână
Vineri 4 ore: M7 (2t) + M1 (2t)
Sâmbătă 8 ore: M2 (2t) + M3 (3t) + M5 (2t+1p)
Duminică 6 ore: M1 (2t) + M3 (3p) + M5 (1p)

A treia saptămînă
Vineri  4 ore: M2 (2t+2p)
Sâmbătă 8 ore: M2 (4t+2p) + M4 (2t)
Duminică 6 ore: M2 (2p) + M4 (2p) + M3 (1t+1p)

A patra săptămână
Sâmbătă  2 ore: M5 (2p)
Sâmbătă  2 ore:  Evaluare finală

unde:
M- modul
p – ore de practică
t  – ore de teorie

Total ore cu evaluare: 58 ore.