Gestiunea corporativa

Despre Proiectul „Gestiunea corporativă”

– Gestiunea corporativă este esenţială pentru ipostazele de leadership, vizând: 1) eficienţa, 2) probitatea, 3)responsabilitatea şi 4) transparenţa şi vizibilitatea calculului contabil.

– Identificarea particularităţilor gestiunii corporative în mediul productiv-economic şi de afaceri în România şi în plan regional implică abordarea modelistică a domeniului, prin examinări semi-constructiviste într-o reţea post-pozitivistă.

– Gestiunea corporativă reprezintă sistemul prin care intreprinderile sunt conduse şi controlate, fiind asigurate obiectivele, planurile strategice pe termen lung, structurile adecvate de conducere/management, funcţionalitatea fiecărei structuri pentru menţinerea integrităţii, reputaţiei şi răspunderii publice.

– Se observă că în România deficitul de management, respectiv de gestiune corporativă, poate fi consideratsemnificativ în situaţia în care peste 15% din situaţiile comportamentale, în termeni aplicativi relativi, sunt negative, iar în valoare absolută situaţia este îngrijorătoare (cu pondere negativă de cca 46%).