Cercetare Stiintifica

PROIECTE DERULATE / FINALIZATE

Cercetări privind creşterea randamentului captării energiei solare,
conform Brevet de invenţie nr. 1223177/30.03.2009. (Marinescu Nicolaie Cicerone, Marinescu Ioana Andreea), Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică (ANCS); Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare; Programul operaţional ”Creşterea competitivităţii economice” – POSCE Axa II Operaţiuni 2.3.1.ID nr. 963; Contract de finanţare în valoare de 200.000 euro, nr. 230/06.08.2010.