Conferinta Stiintifica de Cercetare-Dezvoltare cu participare internationala „Cunoastere si dezvoltare durabila”, Editia I, Petrosani, Romania, 6-7 martie 2015 Online: www.fdbc.eu

conferinta

Universitatea din Petrosani, Romania,

Scoala Doctorala a Universitatii din Petrosani

 Fundaţia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoaştere (FDBC),

Editura Free Mind Publishing,

The Journal of Economics and Technologies Knowledge

organizeaza

Conferinta Stiintifica de Cercetare-Dezvoltare cu participare internationala

Cunoastere si dezvoltare durabila”,

Editia I, Petrosani, Romania, 6-7 martie 2015

Online: www.fdbc.eu

Fundaţia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoaştere (FDBC) (www.fdbc.ro) iniţiaza, sprijina şi organizeaza cercetari şi experimente doctorale, informationale, educationale, productiv-economice, industriale şi sociale, manifestari ştiinţifice, dezbateri pe probleme majore ale societaţii, ale cercetarii-dezvoltarii cu participarea specialiştilor din universitati, a studentilor, masteranzilor, doctoranzilor, a reprezentanţilor organizaţiilor sociale şi ai asociaţiilor profesionale, precum şi a unor organisme guvernamentale nationale şi a celor internaţionale, folosind cunoasterea ca resursa fundamentala de dezvoltare.

Preliminarii contextuale

Concentrarea pe resursele
de cunoastere economica, tehnologica si manageriala

Identificarea principalelor evenimente economice si tehnologice care s-au petrecut deja într-o entitate organizata şi condusa serveşte evidenţierii efectelor previzibile ale altor evenimente evolutive pentru o perioada de timp determinata.
Lumea afacerilor, de exemplu, intra sub incidenţa sub-popularii crescande a ţarilor dezvoltate, în condiţiile în care are loc supra-popularea planetei (Peter Drucker, 1998).
Este sesizat fenomenul prin care creşterea economica nu se mai poate obţine doar prin a pune mai mulţi oameni sa munceasca, deci prin creşterea alocarii de resurse, inclusiv umane, şi nici prin sporirea continua a cererii de consum.
În esenţa, noua creştere se poate realiza prin creşterea accentuata şi continua a productivitaţii muncii, bazata pe cunoasterea economica si tehnologica.
Se apreciaza ca sporul de productivitate bazat pe factori fizici, materiali, respectiv tangibili, poate atinge limita auto-saturarii.
Departarea de arealul fizic al operaţionalizarilor productive (fara excluderea acestuia) este posibila în masura în care „o noua substanţa” devine factor ce determina utilitate şi eficienţa în planul fizic al consumului. Aceasta substanţa, nou intrata în inventarul operaţionalizarilor, este „informaţia”, care la randul sau compune structural şi în conţinut cunoaşterea.
Peter Drucker (1991) vorbeşte de „productivitatea muncii bazata pe cunoaştere şi pe lucratori bazaţi pe cunoaştere”.
Resursele de munca înregistreaza dezechilibre crescande şi, ca atare, avantajul competitiv pe termen lung, susţinerea financiara sau tehnologiile in sine nu pot compensa efectele neconcentrarii forţei de munca, nici la nivel de ţara şi cu atat mai mult la nivel de ramura sau firma.
Cunoaşterea ca resursa se auto-învecheşte. Ea este subiectul unor mutaţii profunde şi rapide, în cicluri tot mai scurte de viaţa.
În context, productivitatea muncii crescuta pe baza cunoaşterii, deci a acţiunilor economice, tehnologice şi manageriale intangibile, poate fi factor decisiv în asigurarea concreta a competitivitaţii.
Cunoaşterea din interiorul firmei nu mai este suficienta. Se apreciaza ca, în prezent, mulţimea de informaţii şi date pe care le culege managementul unei firme se refera înca, în proporţie de cca 90%, la interiorul entitaţii/ organizaţiei.
Consideram ca acest dezechilibru este necesar sa fie atenuat prin îndreptarea privirii, atenţiei, respectiv a eforturilor de concentrare a cunoasterii generale si, în particular a cunoasterii economice, tehnologice si manageriale şi asupra exteriorului firmei.
În acest fel se explica şi se legitimeaza tendinţele de trecere de la „ierarhie” la „reţea”, marcand în faza intermediara fenomenul de „clusterizare”.
Aprecierile de mai sus conduc la un nou tip de atitudine economica, tehnologica si manageriala, care vizeaza „concentrarea pe resursele de cunoaştere”, respectiv pe funcţionalitatea activelor intangibile.

Programul si Sectiunile/ Partile Conferintei

Vineri 6 martie 2015
0ra 10.00/ Amfiteatrul A4/ Sala Senatului

Partea I
• Deschiderea evenimentului. Alocutiuni oficiale.
• Informare: Doctoratul la UP de la începuri pana în prezent. Prespective în domeniu. Raport-Sinteza din partea Consiliului Scolii Doctorale din Universitatea din Petrosani.
• Prezentarea sintetica a autorilor si lucrarilor Conferinţei /Poster general elaborat si prezentat de Consiliul Scolii Doctorale a UP.
• Dezbatere. Tema: Doctoratul – rolul sau contributiv în schimbarea inovativa a stiintelor, prin cunoastere teoretica si practica avansata, pentru instaurarea societatii sustenabile. Studiu de caz /Raport al Directorului Scolii Doctorale din Universitatea din Petrosani.
• Dezbatere metodologica cu doctoranzii: Cum sa realizezi în stagiul oficial de 3 ani pregatirea doctorala aprofundata, cercetarea doctorala proprie, scrierea si prezentarea publica a tezei de doctorat inovative, originala si cu expresie de interes pentru aplicare?

Partea a II-a
• Lansare de carte: Management Doxastic
(Autor: Prof.univ.dr.ing. Ioan Gaf-Deac)
• Lansare de întampinare: The Journal of Economics and Technologies Knowledge (Editura Free Mind Publisher, Fundaţia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoaştere)
• Statistica, sinteza, rezultatele Conferintei.
• Informare adresata MEN referitoare la rezultatele si propunerile reiesite din lucrarile Conferintei.
• Programul Editiei a II-a a Conferintei.
Partea a III-a
• Program social. Participanţi: cadre didactice universitare, doctoranzi, studenţi, oficialitaţi, oameni de ştiinţa şi cultura, oameni de afaceri din ţara şi strainatate.

Sambata 7 martie 2015
0ra 10.00/ Sala Sediul Scolii Doctorale a Universitatii din Petrosani

• Concluzii finale. Participanţi: cadre didactice universitare, conducatori de doctorat, doctoranzi interesati de tutoriat si îndrumare, oficialitaţi din Conducerea Universitatii din Petrosani, din Fundaţia pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoaştere (FDBC), Editura Free Mind Publisher, The Journal of Economics and Technologies Knowledge.
• PARTICIPANŢI. Sunt invitaţi sa transmita lucrari ştiinţifice (articole, comunicari) toţi cei interesaţi de cunoaşterea economica, tehnologica şi manageriala din toate aliniamentele ştiinţifice, din cele mai variate domenii. Este apreciata viziunea curajoasa sistemica, inter-, pluri-, multi şi transdisciplinara asupra oricarui subiect/tema tratata. În mod cu totul semnificativ este apreciata originalitatea, inovativitatea, noutatea de ruptura, neconvenţionalitatea ideilor avansate şi a rezultatelor obţinute din cercetari teoretice, fundamentale, metodologice, experimentale şi practice cu potenţial de generalizare.
• LUCRARILE (ARTICOLE, COMUNICARI). Fiecare Doctorand al Universitaţii din Petroşani are oportunitatea ştiinţifica de a elabora şi participa la aceasta manifestare-eveniment cu cel puţin 1-2 lucrari, care este recomandabil/ preferabil sa fie parţi din teza de doctorat ce urmeaza a fi dusa la bun sfarşit în cadrul Şcolii Doctorale. Conducatorii ştiinţifici de doctorat au o buna ocazie de a mobiliza doctoranzii pentru implicarea activa a acestora în participarea la acest eveniment folositor metodologic şi instrucţional. În egala masura, doctoranzii din cele mai variate domenii de la toate Şcolile doctorale din Romania, precum şi doctoranzi din alte ţari, sunt invitaţi calduros sa participe la Conferinţa.
• De asemenea, la Conferinţa sunt invitate sa participe persoane din mediul universitar, academic, cadre didactice universitare, de cercetare-dezvoltare, elaboratori de strategii şi tactici economice, tehnologice, manageriale, studenţi si masteranzi, oficialitaţi, oameni de ştiinţa şi cultura, oameni de afaceri, practicieni din firme, instituţii, organizaţii din Romania şi din strainatate.
• Lucrarile (articolele, comunicarile) vor avea urmatoarea structura: Titlu, Numele şi Prenumele autorului/autorilor, titlul profesional-ştiinţific, instituţia la care este afiliat, adresa de e-mail, Rezumat (max. 200 cuvinte), Cuvinte şi expresii cheie, Introducere, Tratarea subiectului/temei din titlu, Elemente de originalitate şi contribuţie ştiinţifica proprie, Concluzii/recomandari, Referinţe bibliografice. Lucrarea este preferabil sa aiba marimea de cel mult 10 pagini, scrisa cu font Book Antiqua, la 1,15 randuri.
• Articolele vor fi transmise exclusiv Online la adresa: ro_affairs@yahoo.com. Pentru articolele în limba engleza autorii din Romania vor transmite şi varianta lucrarii redactata în limba romana.
Termen de transmitere a lucrarii/ lucrarilor: 1 martie 2015
• Articolele/comunicarile care îndeplinesc nivel calitativ superior şi se dovedesc originale, inovative vor fi publicate în The Journal of Economics and Technologies Knowledge, fiind vizata tentativa de Indexare în baze de date de recunoaştere naţionala şi internaţionala. Totodata, în final este tiparit un volum clasificat ISBN cu o selecţie din mulţimea de lucrari prezentate.
• Nu se percepe taxa de participare. La aceasta ediţie a Conferinţei Tehnoredactarea adaptata, revizia ştiinţifica şi publicarea revin ca sarcina Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoaştere (FDBC), Editurii Free Mind Publisher, şi publicaţiei The Journal of Economics and Technologies Knowledge. În final, fiecare autor, participanţii şi toţi cei interesaţi pot procura oficial de la organizatori exemplare tiparite ale publicaţiei The Journal of Economics and Technologies Knowledge şi volumul cu lucrari editate sub clasificarea ISBN.

Website: www.jetk.ro; www.fdbc.ro, www.upet.ro
E-mail: ro_affairs@yahoo.com

Persoane Coordonatoare din partea Comitetului de organizare pentru suport si informatii suplimentare, operationale:

Prof.univ.dr.ing. Silviu Marin NAN, – Director al Scolii Doctorale, Universitatea din Petrosani, e-mail: nan.marins@gmail.com