DATE SINTEZĂ privind Conferința Științifică de Cercetare-Dezvoltare cu participare internațională „CUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ”, Petroșani, România, 6-7 martie 2015

Nr. Total lucrări înregistrate la Conferință:  62 din care:

 • Nr. Lucrări din străinătate: 8
 • Nr. țări din care provin lucrările: 3 (SUA, Australia, Ucraina, Republica Moldova)
 • Nr. Lucrări în Limba engleză: 33
 • Nr. Lucrări în Limba română: 29

Nr. Total autori: 115 din care:

 • Doctoranzi: 53
 • Ingineri: 51
 • Economiști: 16
 • Juriști: 3
 • Alte specializări: 55

Autori după grade didactice universitare: 54

 • Profesori universitari: 20
 • Conferențiari universitari: 7
 • Lectori/Șefi Lucrări universitari: 6
 • Asistenți universitari: 21

 Nr. Total Universități din care provin autorii și lucrările lor: 19

 • Universitatea din Petroșani,
 • City University of New York – John Jay College,
 • West University of New York, USA,
 • Universitatea din Bucuresti
 • Universitatea Spiru Haret București,
 • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,
 • Universitatea Politehnica Bucureşti
 • Universitatea Constantin Brâncuși Tg.Jiu,
 • Universitatea Valahia din Targoviste, ,
 • Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, Iasi,
 • Victoria University, Melbourne, Australia,
 • Academia de Studii Economice București,
 • Universitatea Maritima din Constanta,
 • National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”, Ukraine,
 • Universitatea de Nord din Baia Mare,
 • Universitatea Aurel Vlaicu  din Arad,
 • Universitatea din Craiova,
 • Universitatea de Vest, Timișoara,
 • UMF Cluj-Napoca

Nr. Total autori din Universitatea din Petroșani: 23

Nr. articole selectate pentru publicare în faza preliminară a Conferinței: 32

 • în JETK (The Journal of Economics and Technologies Knowledge) nr.2/2015: 16
 • în RDBC(Revista pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere) nr.1/2015: 16

Imagini de la reuniunea finala a Conferintei.